tham gia

Để tham gia CTKM, quý khách cần đăng ký một hoặc nhiều các gói cước bằng cách sau:
STT Thao tác SMS Thao tác trên wapsite Gói đăng ký Nội dung gói Số điểm ghi được
1 TH gửi 9338 Đăng ký tại đây VC1 Xem trực tiếp các kênh truyền hình VTVCab và VTC

Lần đầu 10 điểm

Các lần sau 10 điểm/1.000đ cước phát sinh.

2 DK VC7 gửi 9338 Đăng ký tại đây VC7
3 DK BB1 gửi 9338 Đăng ký tại đây HAI1 Xem các nội dung hài hước phong phú đặc sắc
4 DK BB7 gửi 9338 Đăng ký tại đây HAI7